TwitterFacebookLinkedIn

Geestelijk Verzorger (Boeddhist) | Nijmegen

Wil je werken in een unieke setting? Solliciteer nu als Geestelijk Verzorger (GV) met als voorkeur de denominatie boeddhisme.

Wat ga je doen?
Als geestelijk verzorger binnen de Pompestichting in Nijmegen, werk jij binnen een team van 5 geestelijk verzorgers binnen de Forensische Psychiatrie. Je overlegt met hen, stemt af en participeert in de ontwikkeling van visie, aanbod en bent bereid als aandachtsfunctionaris afdelingsoverstijgende taken op je te nemen.

Geestelijk verzorgers binnen de Pompestichting werken territoriaal waarbij het recht van de patiënt op geestelijke verzorging van zijn denominatie gewaarborgd blijft. De geestelijk verzorgers werken in onderlinge afstemming met en voor de patiënten die een beroep op hen doen. 

Je begeleidt patiënten, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, individueel of groepsgewijs, bij zingevingsvragen, levensthema’s en geloofsovertuiging of spiritualiteit. 

Je verzorgt bezinningsbijeenkomsten en begeleidt rituelen bij belangrijke markeringsmomenten in het leven van patiënten. 

Waar ga je werken?

De Pompestichting is een particuliere stichting voor forensische psychiatrie. De stichting biedt gespecialiseerde zorg aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn. De inspanningen van de Pompestichting zijn gericht op het veiliger maken van de samenleving en op het zo optimaal mogelijk terug laten keren van een patiënt in de maatschappij, daar draag jij met plezier aan bij! 

Wat bieden wij?

 • Contract voor 24 uur per week voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid tot een vast dienstverband;
 • Werktijden zijn in overleg met het team;
 • Salaris op basis van de Cao GGZ in Fwg 65 (€3.835,00 - €5.848,00);
 • Een jaarlijks balansbudget van €500,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie; 

 • Toegang tot onze GGZ-Elearning academie, waarin diverse cursussen tot jouw beschikking zijn; 
 • Een prettige en collegiale werkomgeving waarin wij onze medewerkers stimuleren om zich te ontplooien en de samenwerking met collega's en collega-instellingen op te zoeken. Wij gaan graag met onze medewerkers in dialoog en staan open voor ideeën en feedback. 

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de Cao GGZ.

Wat vragen we van jou?

 • Begaan zijn met mensen met een psychiatrische aandoening die een delict hebben gepleegd;
 • Ervaring met het werken met deze doelgroep;
 • Een academische Master-opleiding tot geestelijk verzorger, met als specialisatie Zenboedisme, afgerond of bijna afgerond;
 • Je bent lid van de VGVZ (of bent bereid lid te worden), geregistreerd in het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) en hebt een Klinische Pastorale Vorming gevolgd of bereidheid die te volgen;
 • Bereidheid tot samenwerking en afstemming met het team geestelijke verzorging;
 • Bereidheid tot bereikbaarheidsdiensten;
 • In staat zijn zelfstandig te werken, besluiten te nemen en bezinningsmomenten te organiseren;
 • Als je creativiteit, muzikaliteit of andere mooie dingen meebrengt is dat een pré;
 • In bezit van een rijbewijs;
 • Een bevoegdheidsverklaring of zendingsbrief van je zendende instantie;

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met: 
Geestelijk Verzorger | Bauk Zondag | 06 22 98 75 97 
HR | Mavis Leijendeckers | 06 50 02 51 30

Procedure

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen. De sollicitatiegesprekken worden ingepland op vrijdagochtend 26 mei. Het is fijn als je hier rekening mee kan houden in je agenda.

N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs, delen in je netwerk wel.