De klinisch psycholoog houdt zich bezig met de behandeling van complexe psychische problemen. De klinisch psycholoog is te vinden als specialist binnen de specialistische ggz. Elke klinisch psycholoog is tevens GZ-psycholoog geweest, omdat de opleiding tot klinisch psycholoog alleen toegankelijk is voor GZ psychologen.

De opleiding tot klinisch psycholoog duurt vier jaar en combineert theorie en praktijk. De titel klinisch psycholoog is beschermd en klinische psychologen mogen zich registreren in het BIG register (databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd).

Pro Persona Groep (Pro PersonaConnect, Kairos, Pompestichting) beschikt over praktijkopleidingsplaatsen voor de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog, variant Volwassenen en Ouderen. De praktijkopleiding wordt gevolgd binnen verschillende behandelteams. Op die manier wordt kennis gemaakt met meerdere werkvelden binnen de GGZ. Als er vacatures zijn voor opleidingsplaatsen dan wordt dit bekend gemaakt via de website van het RCSW.

Drie tot vier dagen per week worden besteed aan werken en leren in de praktijk. Het cursorisch onderwijs vindt eens per veertien dagen plaats. Pro Persona Groep zorgt voor supervisie en begeleiding door ervaren professionals. Naast het verplichte onderwijs is er de mogelijkheid om bij interne scholingsbijeenkomsten aan te sluiten. Die worden verzorgd in samenwerking met de opleidingen tot psychiater en verpleegkundig specialist. Van de klinisch psychologen in opleiding wordt geëist dat zij jaarlijks een aantal van deze bijeenkomsten bijwonen.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op registratie als klinisch psycholoog-BIG (art. 14). Voor meer informatie: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).

De postacademische opleiding is alleen toegankelijk voor diegenen die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog hebben afgerond. Zie voor meer informatie over het cursorisch onderwijs de website van het SPON.

Wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met het secretariaat P-Opleidingen via (026) 48 33 122.

Contactgegevens

Neem telefonisch contact op met het secretariaat P-Opleidingen via (026) 48 33 122.

  • Jacqueline Lucardie en Musette Govers – Binnendijk, secretariaat P-Opleidingen
  • Sophieke Koolen, opleider klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten (P-Opleider)
  • Menno Hodiamont, opleider GZ psychologen (plaatsvervangend P-Opleider)

Gerelateerde Opleidingsplekken