Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het netwerk van de cliënt. Naast al die behandelaren, therapeuten en verpleegkundigen is het ook leuk om ander contact te hebben. Persoonlijke aandacht is daarbij van belang. Samen iets ondernemen, naar een museum, een stukje wandelen of een spelletje doen, dat betekent heel veel.

Vrijwilligers zijn enorm waardevol om de zorg op een plezierige manier te ondersteunen. Je bent als vrijwilliger verzekerd, ontvangt reiskostenvergoeding en elk jaar wordt er een gezellige feestavond georganiseerd! En de echte waardering, die komt van de cliënten zelf!

Wil je solliciteren als vrijwilliger?

De Familieraad zoekt nieuwe leden! Word jij ons nieuwe lid?

De familieraad bestaat uit ouders, partners, kinderen of naasten van onze cliënten. Ze weten wat er gebeurt in de organisatie en bekijken wat hetbeste is voor cliënt en familie/naasten.  De raad heeft contact met het management en directie. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies.

Wat wordt er verwacht van jou als lid?

  • Geef advies over het beleid van Pro Persona
  • Vergader met elkaar en met de directie

Wil je lid worden? Of heb je nog vragen? Neem contact op met: Steffie Gomez, familieraad@propersona.nl