Als GZ-psycholoog diagnosticeer en behandel jij patiënten met psychische stoornissen en problemen in hun leefomgeving. Jouw taken zijn onder andere: het voeren van intakegesprekken met patiënten, het verrichten van observaties en het interpreteren van psychodiagnostisch onderzoek.

Pro Persona Groep (Pro PersonaConnect, Kairos, Pompestichting) beschikt over praktijkopleidingsplaatsen voor de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Er zijn twee varianten:

  • GZ-psycholoog Volwassenen & Ouderen
  • GZ-psycholoog Kinderen & Jeugdigen

De praktijkopleiding wordt gevolgd binnen minimaal twee verschillende behandelteams. Op die manier wordt kennis gemaakt met meerdere werkvelden binnen de GGZ. De opleiding neemt twee jaar in beslag in de fulltime variant. Vier dagen per week worden besteed aan werken en leren in de praktijk. Op de resterende dag wordt het cursorisch onderwijs gevolgd. Deeltijdvarianten zijn mogelijk. Pro Persona Groep zorgt voor supervisie en begeleiding door ervaren professionals. Het cursorisch onderwijs omvat gemiddeld één dag per week en wordt verzorgd door het SPON te Nijmegen. Naast het verplichte onderwijs is er de mogelijkheid om bij interne scholingsbijeenkomsten aan te sluiten. Deze worden in samenwerking met de opleidingen tot psychiater en verpleegkundig specialist verzorgd.
Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op registratie als gezondheidszorgpsycholoog conform de wet BIG (art 3). Voor meer informatie: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).

De postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is alleen toegankelijk voor personen die een master aan een universiteit behaald hebben in de psychologie, pedagogische wetenschappen of gezondheidswetenschappen met als afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde.

Vakkenpakket en stage moeten getoetst worden door het RCSW, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Opleiders in Mens en Maatschappij. Als voldaan wordt aan de vereisten wordt een zogenaamde LOGO-verklaring verstrekt. Deze verklaring is een absolute vereiste voor toelating tot de opleiding. Iedereen die nu of in de toekomst wil gaan solliciteren wordt dringend geadviseerd de LOGO-verklaring tijdig aan te vragen. Zie hiervoor de website van het RCSW.

Via de vacatures op deze website kun je solliciteren, waarna een selectieprocedure volgt. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst van 32-36 uur voor de duur van de opleiding. Hier gaan selectiegesprekken aan vooraf. Aan de leerarbeidsovereenkomst is een proeftijd verbonden. Het salaris is overeenkomstig de bepalingen in de CAO GGZ.

Contactgegevens

Neem telefonisch contact op met het secretariaat P-Opleidingen via (026) 48 33 122.

  • Jacqueline Lucardie en Musette Govers – Binnendijk, secretariaat P-Opleidingen
  • Sophieke Koolen, opleider klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten (P-Opleider)
  • Menno Hodiamont, opleider GZ psychologen (plaatsvervangend P-Opleider)

Gerelateerde Opleidingsplekken