Revi werkt als GZ-psycholoog bij het Expertisecentrum Depressie in Nijmegen (onderdeel van Pro Persona).  

‘Ik ben een gezondheidszorgpsycholoog, afgekort: GZ-psycholoog. Ik onderzoek en behandel cliënten en ben betrokken bij verschillende therapieën. Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en schematherapie zijn daar voorbeelden van. Binnenkort start ik met het geven van mindfulness-based cognitieve therapie. Ik voer zowel groepsbehandelingen als individuele behandelingen uit.´

‘Naast mijn directe cliëntenzorg vervul ik ook andere taken. Bijvoorbeeld werkbegeleiding voor sommige collega´s, betrokkenheid bij sollicitatieprocedures en het opstarten van bepaalde procedures en processen. Sinds twee jaar ben ik ook inhoudelijk coördinator, waarbij ik de zorgmanager ondersteun. In deze rol heb ik samen met collega’s het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen en evalueren van een jaarplan voor het Expertisecentrum Depressie. Dat was een heel leuk proces.’

‘Bij het Expertisecentrum Depressie helpen we (jong) volwassenen die al lang lijden aan een depressie waarbij eerdere behandelingen niet genoeg hebben geholpen. Meestal zijn de klachten heel ernstig en hardnekkig of is er een combinatie van klachten die elkaar in stand houden. We bieden ook second opinions aan en hebben een specialistisch team dat werkt met mensen met een bipolaire aandoening; depressie en (hypo)manie.’

´Ons team bestaat uit psychiaters, afdelingsassistenten, artsen, zorgmanager, GZ-psychologen en onderzoekers. Ook hebben we (ambulant) verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, beeldende therapeute, psychomotore therapeute en we hebben ook veel medewerkers in opleiding. Kortom, een diverse groep van hardwerkende en gedreven professionals met veel kennis. We hebben een kliniek, dagbehandeling en een polikliniek, er is dus veel mogelijk.’

‘Bij sommige andere ziektes zie je sneller beweging en herstel, bij depressie is dat anders. De voldoening ligt in de openhartige, betekenisvolle contacten die soms over iets heel existentieels gaan. Dit zijn dingen die te maken hebben met het ‘bestaan’ en de diepere betekenis daarvan. Daarnaast is het mooi om te zien dat cliënten uiteindelijk de tools die wij ze geven, gaan toepassen. Veel mensen met depressieve klachten stellen te hoge eisen aan zichzelf en luisteren niet naar hun eigen behoeften. Soms valt het ze ineens op, dat het de depressie is die tegen ze praat en dan kunnen ze zich daar meer van losmaken.

Met de behandeling streven we ernaar dat mensen meer plezier hebben en meer prettige gevoelens mogen ervaren van zichzelf. Dit versterken we met biologische behandelingen (o.a. medicatie, dieet, lichttherapie) en psychotherapie.

Gelukkig zijn er genoeg cliënten die herstellen en leren leven met hun aandoening. Daar doen we het voor. Ondanks de serieuze aard van ons werk, lachen we ook veel, zowel met het team als samen met cliënten.’

‘Ik vind het fijn om mezelf leergierig op te stellen, ik vraag me vaak af hoe we dingen kunnen verbeteren. De samenwerking met opleidelingen, zowel verpleegkundigen, artsen als psychologen in opleiding, is waardevol. Ze brengen nieuwe ideeën in en zitten dicht op het vuur vanwege hun opleiding. De samenwerking met de Radboud Universiteit is ook heel belangrijk. We hebben regelmatig contact met het onderzoeksteam, dat steeds meer onderdeel van ons team wordt.’

´We zijn enorm trots op het opnieuw krijgen van het keurmerk TOPGGz voor ons centrum. Dit keurmerk geeft aan dat cliënten bij ons terecht kunnen voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling bij hardnekkige depressie en bipolaire stoornissen. Het is het resultaat van hard werken, en het bevestigt de kwaliteit van onze zorg.’

‘Ik vind het fijn dat het een grote organisatie is. Als je met een andere doelgroep wilt werken, hoef je niet per se buiten de organisatie te gaan kijken. Er zijn veel mogelijkheden binnen de organisatie om jezelf verder te ontwikkelen. Tot nu toe heb ik ook altijd prettig samengewerkt met de zorgmanagers, dat vind ik ook heel erg belangrijk.

Het feit dat Pro Persona veel trainingen en cursussen aanbiedt en kansen biedt voor het volgen van opleidingen, zie ik ook als een groot voordeel. Momenteel volg ik bijvoorbeeld de opleiding Mindfulness Based Cognitive therapy. Eind april ben ik klaar met de opleiding tot gevorderd Mindfulness trainer en in het najaar ga ik ook mindfulness voor medewerkers van Pro persona geven. Dit zijn mooie kansen waar ik Pro Persona dankbaar voor ben.´