TwitterFacebookLinkedIn

Veel voorkomende functies bij Pro Persona

Psychiatrisch verpleegkundige

Als psychiatrisch verpleegkundige begeleid je cliënten op basis van het verpleeg- en behandelplan. Belangrijkste aspecten van het profiel zijn een diploma verpleegkundige niveau 4 of 5 (richting GGZ) en het vermogen om vragen van cliënten om te zetten in doelen en acties.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige biedt begeleiding, deelbehandeling en crisisinterventie aan cliënten met ernstige psychiatrische problematiek. Een diploma MGZ, richting GGZ, is vereist, evenals ervaring in de eerste lijn en ervaring op het gebied van acute psychiatrie. Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige moet je goed tegen stress kunnen, flexibel zijn en doorzettingsvermogen hebben.

Sociotherapeut

Een sociotherapeut probeert - door het bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid - een ideale behandelomgeving te creëren voor mensen die in therapie zijn. De sociotherapeut is in het team belast met de dagelijkse gang van zaken voor patiënten of cliënten op de afdeling en een soort eerste aanspreekpunt. Behalve met groepen werkt een sociotherapeut ook met individuele cliënten die hij begeleidt of behandelt. Hij voert hiervoor intakegesprekken en stelt behandelplannen op. Sociotherapeuten helpen terugval te voorkomen en cliënten voor te bereiden op (eventuele) terugkeer in de maatschappij. Hier is het bewaken van een veilige leef- en behandelomgeving een belangrijke taak.

Klik hier voor de vacatures voor Verpleegkundigen

Psychiater

Als psychiater voer je psychiatrisch onderzoek en behandelingen uit. Zowel ambulant als in een van de klinieken. Je begeleidt een of meer AGNIO’s. Daarnaast geef je advies en consult aan huisartsen en specialisten. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het zorgverleningsbeleid van Pro Persona.

Klik hier voor de vacatures voor Psychiaters


GZ-psycholoog

Een GZ-psycholoog onderzoekt, observeert en behandelt cliënten met een persoonlijkheids- of traumagerelateerde stoornis. Dit gebeurt zowel op individuele basis als in groepsverband. Als GZ-psycholoog heb je het vermogen om cliënten te motiveren en te stimuleren. Ook kun je conflictsituaties beheersen.

Klik hier voor de vacatures voor Psychologen

Secretaresse

Als secretaresse verricht je alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden waaronder het bijhouden van de agenda, plannen van diverse overlegvormen, notuleren van diverse vergaderingen, tekstverwerkingsopdrachten, en uitzoek- en regelwerkzaamheden. Daartoe moet je minimaal beschikken over praktijkgerichte vakkennis op HAVO-niveau, aangevuld met een secretaresse-opleiding. Verder vinden we een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid onontbeerlijk.

Klik hier voor de vacatures voor Management, Staf en Ondersteuning

Naast deze veel voorkomende vacatures, hebben we regelmatig vacatures in diverse functies. Dit kan binnen Pro Persona zijn, maar ook bij de Pompestichting of Kairos. Van facilitair manager tot medewerker inkoop. Van teamleider tot communicatieadviseur of senior secretaresse.