GZ-psycholoog in opleiding tot specialist | GIOS klinisch psycholoog | V&O

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist | GIOS klinisch psycholoog | V&O

Ben jij een ambitieuze GZ-psycholoog en wil jij je verder ontwikkelen tot klinisch psycholoog?
Kom kennismaken met onze P-Opleider Sophieke Koolen, zij vertelt je met plezier meer.

Voor 2025 heeft Pro Persona weer een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist KP (GIOS, klinisch psycholoog), voor de periode van vier jaar (volledige opleiding). Het gaat om de variant Volwassen en Ouderen. Het betreft een leerarbeidsovereenkomst als GIOS voor 34 uur per week (dit is inclusief de tijd voor cursorisch onderwijs).

Wolfheze

34 uur

Wolfheze De Bogen

Wat ga je doen?

Als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist bestaan je patiëntgebonden werkzaamheden, naast psychodiagnostiek en indicatiestelling, uit verschillende vormen van psychotherapie, specialistische psychologische behandeling en begeleiding. Naast individuele behandelingen maak je kennis met groepsgericht en systeemgericht werken. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en managementopdrachten. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in één van de bestaande onderzoekslijnen van Pro Persona Research. Verder zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs, innovaties in de zorg en/of voorlichting.

Je volgt het cursorisch onderwijs bij het RCSW in Nijmegen of bij de RINO groep Utrecht. Daarnaast ben je als GIOS minimaal drie dagen per week op locatie bij Pro Persona aanwezig (voor diagnostiek, behandeling, management en wetenschappelijk onderzoek). Tijdens de opleiding wordt enkele keren van opleidingsteam en -locatie gewisseld, zodat gedurende de opleiding ervaring wordt opgedaan binnen diverse settings en met cliënten met zeer diverse psychische problematiek. De zorg van Pro Persona is ingedeeld in verschillende circuits, te weten: 1) Pro Persona Connect, planbare zorg: angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en ontwikkelingsstoornissen, en jeugd; 2) Spoedeisend en netwerkgerichte zorg: FACT, Acute keten (zowel ambulant als klinisch), Ouderen; 3) Pompestichting Forensische GGZ:  Kairos (ambulant), Pompekliniek (TBS-kliniek); 4) Multicomplexe Zorg. Daarnaast zijn er vanuit de P-opleiding samenwerkingen met diverse andere organisaties in de regio, waardoor een opleidingsjaar in een andere sector ook tot de mogelijkheden behoort.

Waar ga je werken?

Pro Persona is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van algemene en forensische geestelijke gezondheidszorg. Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionals, zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het niet anders kan, nemen we cliënten op in een van onze klinieken. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Ons doel is om met een breed aanbod van behandelingen cliënten te helpen beter te worden of zich beter te voelen. Hierbij helpen we hen om zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. In de forensische zorg geldt de extra doelstelling een bijdrage te leveren aan een veilige(r) samenleving.

De afdeling opleidingen
Pro Persona biedt jaarlijks plaatsen voor de postmaster beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist. Pro Persona is wat betreft opleiden van psychologen een van de grootste GGZ instellingen van Nederland en heeft een uitstekend opleidingsklimaat: een brede patiëntenpopulatie en een breed diagnostiek- en behandelaanbod, ervaren opleiders, veel supervisoren, en veel mogelijkheden voor managementopdrachten en wetenschappelijk onderzoek. Binnen Pro Persona zijn diverse hoogleraren werkzaam met verschillende onderzoeksinteresses en kennen we diverse TOP GGZ afdelingen of vergelijkbare expertise centra. Pro Persona heeft een uitstekende mediatheek (grotendeels gedigitaliseerd) en op elke locatie goede voorzieningen voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek.

Wij organiseren voor opleidingen binnen Pro Persona specifieke bijeenkomsten en onderling overleg zodat de opleidelingen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten op o.a. refereerbijeenkomsten. Jaarlijks volgen bij ons circa 80 personen een opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro-)psycholoog.

Wat bieden wij jou?

 • Inschaling conform de CAO GGZ in FWG 65, €4.785,00 – €6.264,00 (de aanloopschaal kan van toepassing zijn), op basis van een 36-urige werkweek;
 • De opleidingskosten (de tijd en kosten voor werkbegeleiding, supervisie, cursorisch onderwijs en verplichte leertherapie) worden voor 100% door Pro Persona vergoed;
 • Werkdagen worden in overleg vastgesteld;
 • Goede pensioenopbouw, 8% vakantiegeld én volledige 13e maand;
 • De GIOS wordt, op voorwaarde van definitieve toelating tot de KP-opleiding door de hoofdopleider (RCSW Nijmegen of RINO groep Utrecht) per 1-1-2025 tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met het opleidingsinstituut wordt gesloten;
 • Een jaarlijks balansbudget van €500,- naar rato. Dit budget kun je besteden aan iets waar jij blij van wordt! Extra vrije dagen, een bijdrage voor een cursus of wil jij met het geld liever uit eten met vrienden? Alles wat jou helpt om in balans te blijven of komen, aan jou de keuze;
 • Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie;
 • Een prettige en collegiale werkomgeving waarin wij onze medewerkers stimuleren om zich te ontplooien en de samenwerking met collega’s en collega-instellingen op te zoeken. Wij gaan graag met onze medewerkers in dialoog en staan open voor ideeën en feedback.

Onze verdere arbeidsvoorwaarden vind je hier en zijn conform de CAO GGZ.

Wat vragen wij van jou?

 • Je beschikt over de beroepsregistratie: BIG-registratie en AGB-code als GZ-psycholoog;
 • Je beschikt over een voltooide postmaster beroepsopleiding tot GZ-psycholoog, bent als zodanig geregistreerd en hebt bij voorkeur al enige werkervaring als GZ-psycholoog;
 • Je hebt ruime kennis van én ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van diverse psychische stoornissen en hebt aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management;
 • Je werkt volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijnen en beroepsethiek;
 • Je hebt uitstekende vaardigheden ten aanzien van plannen en organiseren van je eigen werk en studie;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ten behoeve van het voeren van gesprekken en het opstellen van behandel- en onderzoeksplannen, protocollen en dergelijke;
 • Je bent vaardig in het contact met cliënten, collega’s en verwijzers;
 • Je bent gemotiveerd om wetenschappelijke kennis te koppelen aan je handelen als professional, daarbij reflecteer je op je eigen handelen en beschik je over doorzettingsvermogen en stressbestendigheid.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. S. Koolen, P-opleider, s.koolen@propersona.nl

Hoe solliciteren
Graag ontvangen we:

 • een door jou ingevuld sollicitatieformulier, via deze link.
  EN
 • jouw CV en een korte motivatiebrief via onderstaande button ‘klik hier om te solliciteren’ (beide documenten daar uploaden) en eventuele referentiebrieven.

Procedure

De uiterste reactiedatum is maandag 20 mei 2024.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 10 juni en donderdag 13 juni 2024 op onze locatie in Nijmegen Lent.

Wij reageren altijd op je sollicitatie, maar het kan helaas voorkomen dat onze mail op je sollicitatie in je spambox terechtkomt, controleer deze daarom regelmatig.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs, maar delen in je netwerk wel.

Solliciteren

Het sollicitatieproces

 • Stap 1

  Sollicitatie: je solliciteert via onze sollicitatiebutton en ontvangt direct een bevestiging op je scherm.

 • Stap 2

  Selectie: we bekijken je sollicitatie zorgvuldig en proberen je z.s.m. persoonlijk te contacten. Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum hoor je of we met elkaar in gesprek gaan. Voel je altijd vrij ons eerder te contacten!

 • Stap 3

  Op gesprek: wij ontmoeten elkaar graag om nader kennis te maken tijdens een sollicitatiegesprek. Hiervoor word je uitgenodigd via mail of telefonisch. Let op, de mail kan in je spambox terecht komen.

 • Stap 4

  Arbeidsvoorwaardengesprek: voordat we jou van harte welkom heten nemen wij samen de (mogelijke) arbeidsvoorwaarden door. Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Student hbo Verpleegkunde

'Elke maand gaat de opleiding me beter af.'

Stagiaire Masterpsycholoog

'Ik ben blij met mijn keuze voor psychologie.'

GZ-psycholoog

'De voldoening ligt in de openhartige contacten.'

Trajectbegeleider

'Samen met de cliënt zoek ik naar een passende daginvulling.'

Ambulant Verpleegkundige

'Als transcultureel team richten wij ons op vluchtelingen.'

Stagiaire Social Work

'Iedere dag is hier anders.'

Student hbo Verpleegkunde

'Tijdens deze opleiding werk je elk jaar op een andere afdeling binnen de organisatie.'

SPV

'Ouderen hebben een verleden en een verhaal en dat werkt inspirerend en dynamisch.'

VS

'Verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar.'

Klinisch Psycholoog

'Naast behandelen houd ik me ook bezig met beleid.'

Psychomotorisch therapeut

'Ik vind het mooi dat ik iemand kan ondersteunen in het herstel.´

Stagiaire Dagbesteding

'Tijdens mijn stage leer ik veel over het omgaan met verschillende cliënten'

Senior Psychotherapeut

'Ik zet mijn vak in voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.´

Huisarts

'Psychiatrie is afwisselend en uitdagend werk.'

Psychiater

'Ik bied outreachende zorg aan ernstig psychiatrische patiënten.'