Ontwikkeling

Intervisie en loopbaanbegeleiding helpen jou bij jouw ontwikkeling als persoon en professional in de psychiatrie.

Kennisdeling

Wij waarborgen inspraak van onze verpleegkundigen middels de Verpleegkundig Advies Raad (VAR), een netwerk van professionals waarop je altijd kunt terugvallen.

Vitaliteit

Ons balansbudget en diverse onderwijsprogramma’s helpen jou de balans te vinden tussen werk en privé.

Werken op de Medium Care

De Medium Care (MC) binnen Pro Persona is een besloten afdeling en biedt een veilige plek aan iedereen die vanwege een psychiatrische ziekte of crisis, tijdelijk 24-uurs zorg nodig heeft. De afdeling is gericht op kortdurende zorg en opname, waarbij het herstel gericht is op terugkeer naar huis of een andere passende woonvorm.

Als zorgprofessional treedt jij adequaat op, bewaak jij de rust en halen wij de scherpe randjes van de acute crisis. Wij dragen bij aan de eerste fase van het herstel van onze cliënten, dat doen wij stapsgewijs gezamenlijk met de cliënt.