Ontwikkeling

Intervisie en loopbaanbegeleiding helpen jou bij jouw ontwikkeling als persoon en professional in de psychiatrie.

Kennisdeling

Wij waarborgen inspraak van onze verpleegkundigen middels de Verpleegkundig Advies Raad (VAR), een netwerk van professionals waarop je altijd kunt terugvallen.

Vitaliteit

Ons balansbudget en diverse onderwijsprogramma’s helpen jou de balans te vinden tussen werk en privé.

Dagbesteding ZIN!

Dagbesteding Zin! onderdeel van Pro Persona Wolfheze, biedt activiteiten, groepsbegeleiding en activerend werk. De activiteiten worden aangeboden aan cliënten die opgenomen zijn bij Pro Persona, maar ook aan anderen met een indicatie of beschikking en psychiatrische problematiek, voor wie onze activiteiten passend zijn.

Er wordt zinvolle daginvulling geboden door middel van creatieve-, sportieve-, educatieve- en arbeidsmatige activiteiten. Het doel is om in een veilige omgeving en op basis van individuele afspraken invulling te geven aan behandeling, herstel, zingeving en maatschappelijke participatie.