TwitterFacebookLinkedIn

Pro Persona Academie

Leren en ontwikkelen bij Pro Persona

Om goede zorg te kunnen blijven geven en te kunnen voldoen aan alle veranderingen op het gebied van o.a. organisatie, registratie, digitalisatie en wetgeving, is het noodzakelijk dat je als professional continue blijft leren en je blijft ontwikkelen. Pro Persona hecht als moderne en veranderende organisatie een groot belang in het blijven trainen, opleiden en ontwikkelen van haar professionals. 

De Pro Persona Academie draagt zorg voor een groot deel van de leer-en ontwikkelmogelijkheden binnen Pro Persona, zodat onze professionals goed zijn opgeleid en de mogelijkheid krijgen zich te blijven ontwikkelen.
De Pro Persona Academie heeft een breed aanbod van cursussen, leiderschapsprogramma’s, trainingen en scholingen. Zoals de zorg zelf, is ook dit aanbod voortdurend in ontwikkeling en kan worden aangepast in overleg met de zorgafdelingen en professionals. 

Aanbod:

Het Centraal Leer Platform (CLP)

Hierin staan zowel verplichte als niet-verplichte e-learning modules. Na registratie hebben alle medewerkers van Pro Persona vrij toegang tot het gehele aanbod. In het CLP vind je zorginhoudelijke modules en daarnaast ook meer dan 80 Good Habitz-modules die gericht zijn op o.a. persoonlijke ontwikkeling.

Scholingen

Verplichte en niet-verplichte scholingen en trainingen. Soms ook in combinatie met een e-learning module (blended traject).

Beroepskwalificerende trainingen

Zorginhoudelijke scholingen en scholingen op het snijvlak van zorg en bedrijfsvoering.

Leiderschapsprogramma

Voor de ‘zittende’ leidinggevenden zijn er jaarlijks o.a. modules, mogelijkheden om vaardigheden te trainen met acteurs en intervisies. Er is een talentprogramma voor potentiële zorgmanagers.

Fellowship Psychiatrie

Een programma voor recent afgestudeerde psychiaters om te groeien in hun nieuwe rol als medisch verantwoordelijke bij Pro Persona, opdat zij een optimale invulling kunnen geven aan medisch leiderschap en beleidspsychiatrie in relatie tot onze missie en visie. Voor uitgebreide informatie, klik hier.

Mediatheek

Een fysieke en digitale mediatheek staat ter beschikking van alle medewerkers ter bevordering van de kennisoverdracht. De mediatheek zorgt voor het uitlenen van literatuur en artikelen, ondersteunt bij het zoeken van (onderzoeks-) artikelen en verspreidt kennis.

Accreditatie

Voor de meeste scholingen wordt accreditatie aangevraagd bij de diverse beroepsgroepen (NVvP, FGZPT, VS, V&V).


De Pro Persona Academie is er voor alle medewerkers van Indigo in Gelderland, Kairos, Pompestichting en Pro Persona.