TwitterFacebookLinkedIn

Pro Persona Academie

De Pro Persona Academie is er voor medewerkers van Indigo in Gelderland, Kairos, Pompestichting en Pro Persona.

Om goede zorg te kunnen geven, je te blijven ontwikkelen en te kunnen voldoen aan alle andere veranderingen op het gebied van o.a. organisatie, registratie, digitalisatie en wetgeving, is het noodzakelijk dat alle medewerkers goed zijn opgeleid en de mogelijkheid krijgen om te blijven leren. De Pro Persona Academie heeft een mooi aanbod. Het aanbod wordt steeds aangepast om zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen van de teams en de organisatie.

Aanbod van de Pro Persona Academie

Centraal Leer Platform (CLP)

Hierin staan zowel verplichte als niet-verplichte e-learning modules. Na registratie hebben alle medewerkers van Pro Persona vrij toegang tot het gehele aanbod.  In het CLP vind je ook meer dan 80 Good Habitz-modules die gericht zijn op o.a. persoonlijke ontwikkeling.

Bij- en nascholing

Verplichte en niet-verplichte scholingen en trainingen. Soms ook in combinatie met een e-learning module (blended traject).

Beroepskwalificerende trainingen

Zorginhoudelijke scholingen en scholingen op het snijvlak van zorg en bedrijfsvoering.

Leiderschapsprogramma

Voor de ‘zittende’ leidinggevenden zijn er jaarlijks o.a. modules, mogelijkheden om vaardigheden te trainen met acteurs en intervisies. Er is een talentprogramma voor potentiële zorgmanagers.

Fellowship Psychiatrie

Een programma voor recent afgestudeerde psychiaters om te groeien in hun nieuwe rol als medisch verantwoordelijke bij Pro Persona, opdat zij een optimale invulling kunnen geven aan medisch leiderschap en beleidspsychiatrie in relatie tot onze missie en visie.

Accreditatie

Voor de meeste scholingen wordt accreditatie aangevraagd bij de diverse beroepsgroepen (NVvP, FGZPT, VS, V&V).

Organisatie

Alle trainingen (met uitzondering van CLP) worden opgenomen in de opleidingsplannen van de afdelingen. Zorginhoudelijk vindt afstemming plaats met de hoofden van de zorgprogramma’s. De opleidingsadviseurs van de Pro Persona Academie ondersteunen de zorgmanagers en de programmaleiders om tot een optimaal opleidingsplan te komen wat past binnen de gestelde kaders.