TwitterFacebookLinkedIn

Opleiding tot klinisch psycholoog

Pro Persona Groep (Pro PersonaConnect, Kairos, Pompestichting) beschikt over praktijkopleidingsplaatsen voor de beroepsopleiding tot klinisch psycholoog, variant Volwassenen en Ouderen. De praktijkopleiding wordt gevolgd binnen verschillende behandelteams. Op die manier wordt kennis gemaakt met meerdere werkvelden binnen de GGZ. Als er vacatures zijn voor opleidingsplaatsen dan wordt dit bekend gemaakt via de website van het RCSW. 

Algemeen

De opleiding tot klinisch psycholoog neemt vier jaar in beslag. Drie tot vier dagen per week worden besteed aan werken en leren in de praktijk. Het cursorisch onderwijs vindt eens per veertien dagen plaats. Pro Persona Groep zorgt voor supervisie en begeleiding door ervaren professionals. Naast het verplichte onderwijs is er de mogelijkheid om bij interne scholingsbijeenkomsten aan te sluiten. Die worden verzorgd in samenwerking met de opleidingen tot psychiater en verpleegkundig specialist. Van de klinisch psychologen in opleiding wordt geëist dat zij jaarlijks een aantal van deze bijeenkomsten bijwonen.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op registratie als klinisch psycholoog-BIG (art. 14). Voor meer informatie: Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP).

Vereisten

De postacademische opleiding is alleen toegankelijk voor diegenen die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog hebben afgerond.

Zie voor meer informatie over het cursorisch onderwijs de website van het SPON.

Interesse?

Wil je meer weten, neem dan contact op met: Jacqueline Lucardie (026) 48 33 122, secretariaat P-opleidingen, of met dr. Agnes Scholing, opleider klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten.

Postadres
Pro Persona Groep
Opleidingsgebouw De Bogen
Postbus 27
6870 AA Renkum

Bezoekadres
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze

Mailen kan ook!