TwitterFacebookLinkedIn

GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GIOS klinisch psycholoog), variant Volwassenen en Ouderen

Je bent een GZ-psycholoog die zich verder wil ontwikkelen tot klinisch psycholoog en bereid is de komende vier jaar veel tijd en energie in te zetten om dit doel te verwezenlijken.

Wat ga je doen?

De patiëntgebonden werkzaamheden bestaan, naast psychodiagnostiek en indicatiestelling, uit verschillende vormen van psychotherapie, specialistische psychologische behandeling en begeleiding. Naast individuele behandelingen maak je kennis met groepsgericht en systeemgericht werken. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en managementopdrachten, onder supervisie. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in één van de bestaande onderzoekslijnen van Pro Persona. Nadere informatie over de onderzoekslijnen is te vinden op de internet site van Pro Persona. Verder zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs, innovaties in de zorg en/of voorlichting.

Waar ga je werken?
 

Pro Persona is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van algemene en forensische geestelijke gezondheidszorg.
Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionals, zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het niet anders kan, nemen we cliënten op in een van onze klinieken. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Ons doel is om met een breed aanbod van behandelingen cliënten te helpen beter te worden of zich beter te voelen. Hierbij helpen we hen om zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. In de forensische zorg geldt de extra doelstelling een bijdrage te leveren aan een veilige(r) samenleving.

Pro Persona streeft naar het leveren van excellente zorg door:

•    evidence-based en methodisch te werken;  uitgaande van zorgstandaarden en richtlijnen
•    behandeleffect en cliënttevredenheid continu te meten en hiervan te blijven leren. 

De pijlers van onze organisatie zijn: 

High Performance Organisatie (HPO): 

•    kwaliteit van hulpverleners, ondersteuners en management;  
•    een open en actiegerichte cultuur;
•    focus op de lange termijn en continue verbetering en vernieuwing. 

Kortom: we zijn ambitieuzer dan ooit! Wil jij ook graag een actieve bijdrage leveren aan onze ambities? Aarzel dan niet en solliciteer!

 

De afdeling opleidingen:

Pro Persona biedt jaarlijks plaatsen voor de postdoctorale beroepsopleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist. Pro Persona is wat betreft opleiden van psychologen een van de grootste GGZ instellingen van Nederland en heeft een uitstekend opleidingsklimaat: veel supervisoren, veel mogelijkheden voor managementopdrachten en onderzoek (binnen Pro Persona zijn momenteel zeven hoogleraren en een lector werkzaam, met verschillende onderzoekinteresses). Binnen Pro Persona werken voor de verschillende opleidingen centrale opleiders, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de praktijkopleidingen binnen heel Pro Persona, inclusief de Pompestichting. Pro Persona heeft een uitstekende mediatheek (grotendeels gedigitaliseerd) en op elke locatie goede voorzieningen voor het uitvoeren van psychologisch onderzoek. Voor de bovengenoemde opleidingen zijn binnen Pro Persona specifieke bijeenkomsten en onderling overleg georganiseerd, zodat de opleidelingen elkaar regelmatig kunnen ontmoeten op o.a. refereerbijeenkomsten. Op dit moment volgen bij ons ongeveer 100 personen een opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro-)psycholoog. 

In 2022 heeft Pro Persona een aantal opleidingsplaatsen beschikbaar ten behoeve van de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist KP (GIOS, klinisch psycholoog), voor de periode van vier jaar. Het gaat om de variant Volwassen en Ouderen. Het betreft een aanstelling als GIOS voor 32 uur per week. 

De GIOS volgt het cursorisch onderwijs bij het RCSW of bij RINO groep Utrecht. Daarnaast doet de GIOS drie dagen praktijkwerkzaamheden binnen zorgprogrammateams. Tijdens de opleiding wordt enkele keren van opleidingsplek gewisseld, zodat gedurende de opleiding ervaring wordt opgedaan binnen diverse settings en met cliënten met zeer diverse psychische problematiek. Pro Persona heeft opleidingsplaatsen KP in (onder andere) teams voor persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen (o.a. Overwaal), stemmingsstoornissen, jeugd, ouderen, FACT, Kairos (forensische polikliniek), Pompekliniek (TBS-kliniek), Centrum voor Psychotherapie en klinieken; het betreft zowel ambulante als klinische settings.

 

Wat vragen we van jou?
 

•    Je beschikt over een voltooide postacademische beroepsopleiding tot GZ-psycholoog, bent als zodanig geregistreerd en hebt bij voorkeur al werkervaring als GZ-psycholoog.
•    Je bent een scientist practitioner pur sang en onderschrijft het HPO-gedachtengoed.
•    Je hebt ruime kennis van en ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van diverse psychische stoornissen en hebt aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management.
•    Je werkt volgens de landelijke multidisciplinaire richtlijnen en beroepsethiek.
•    Je hebt een actieve instelling ten aanzien van leren en ontwikkelen.
•    Je hebt uitstekende vaardigheden ten aanzien van plannen en organiseren van je eigen werk en studie. 
•    Je bent goed in staat om over je eigen handelen te reflecteren en beschikt over doorzettingsvermogen en stressbestendigheid. 
•    Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ten behoeve van het voeren van gesprekken en het opstellen van behandel- en onderzoeksplannen, protocollen en dergelijke.
•    Je bent vaardig in het contact met cliënten, collega’s en verwijzers.
•    je bent gemotiveerd om wetenschappelijke kennis te koppelen aan je handelen als professional.

Voorwaarden:

•    Aantal jaren werkervaring: minimaal 2 jaar in de GGZ.
•    Opleidingsniveau: WO.
•    Beroepsregistratie: AGB-code, BIG-registratie als GZ-psycholoog.

Wij bieden
 

De GIOS wordt, op voorwaarde van definitieve toelating tot de KP-opleiding door de hoofdopleider (RCSW Nijmegen of RINO groep Utrecht), per 1-1-2022 tijdelijk aangesteld voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst die met het opleidingsinstituut wordt gesloten. De kosten voor het cursorisch en praktijkonderwijs worden voor 100% vergoed door Pro Persona. 

•    Salaris op basis van de CAO GGZ, FWG 65 (€3465,00 - €5439,00);
•    Werkdagen worden in overleg vastgesteld;
•    Een meerkeuzesysteem in arbeidsvoorwaarden; hiermee kun je je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen. Zo bieden wij regelingen voor bijvoorbeeld sportabonnement, studie, opleiding of bijscholingsmogelijkheden, een computer voor privégebruik of (elektrische) fiets. 

Meer weten?
 

Voor meer informatie kun je bellen met prof. dr. A. Scholing, P-opleider, 06-31698689, dan wel een email sturen naar a.scholing@propersona.nl.

Procedure
 

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen, waarbij interne kandidaten voorrang hebben boven externe kandidaten. Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

Uiterste reactiedatum: Graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk donderdag 8 april 2021.

Dag waarop de selectiegesprekken plaatsvinden:
Woensdag 21 en donderdag 22 april 2021, locatie Wolfheze, Ede of online (afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona)

Hoe solliciteren: 
Graag ontvangen we een door jou ingevuld sollicitatieformulier, dat je hier kunt bereiken. 

Daarnaast vragen we je om ons je CV en een korte motivatiebrief te doen toekomen door op onderstaande button ‘klik hier om te solliciteren’ te klikken" en beide documenten te uploaden.

N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.