TwitterFacebookLinkedIn

Geestelijk verzorger met Islamitische achtergrond | Wolfheze

“Wij ondersteunen cliënten in hun zoeken naar zin en betekenis en dragen bij aan een organisatie die aandacht heeft voor deze dimensie van het menselijk bestaan."
 

Wat ga je doen?

Als geestelijk verzorger begeleid je cliënten, zowel individueel als groepsgewijs, bij zingevingsvragen, levensthema’s en spiritualiteit. Je doet dit voornamelijk op klinische afdelingen in de regio Arnhem en Nijmegen (onze standplaats is Wolfheze). Enerzijds ben je op één van deze afdelingen de eerst aanspreekbare geestelijk verzorger. Anderzijds ben je beschikbaar voor cliënten die vanuit islamitische achtergrond begeleiding en ondersteuning wensen in hun zoeken naar zin en betekenis. Met het oog hierop ben je bereid op meerdere locaties cliënten te bezoeken. Ook ben je bereid op één of meer locaties met regelmaat een ritueel aanbod zoals gezamenlijk gebed of koranrecitatie te verzorgen.

Je bent lid van het team geestelijke verzorging en draagt actief bij aan de ontwikkeling van de visie, het aanbod en het teamverband van de geestelijke verzorging binnen Pro Persona.
Je draagt bij aan de kwaliteit van de door Pro Persona geboden zorg, bijvoorbeeld door het begeleiden van Moreel Beraad of het trainen van aandachtfunctionarissen zingeving. 

Waar ga je werken?

 

Pro Persona Wolfheze maakt onderdeel uit van de Pro Persona Groep; een op ontwikkeling gerichte GGZ-instelling in Gelderland, met meer dan 3.000 medewerkers in Arnhem, Ede, Lunteren, Nijmegen, Tiel, Veenendaal en Wolfheze. Pro Persona behandelt cliënten zoveel mogelijk thuis; alleen als het écht niet anders kan worden cliënten opgenomen.

Het team
Het team geestelijke verzorging telt zeven geestelijk verzorgers met verschillende achtergronden; daarnaast een secretaresse en ondersteuner. Onze missie luidt (2016): ‘Wij ondersteunen cliënten in hun zoeken naar zin en betekenis en dragen bij aan een organisatie die aandacht heeft voor deze dimensie van het menselijk bestaan.’ 

Sinds 2018 vormen de geestelijk verzorgers van Pro Persona GGz één team. Het team bedient alle locaties en werkt zoveel mogelijk vanuit de visie van Positieve Gezondheid. 
Iedere geestelijk verzorger werkt zelfstandig, met tegelijk nauwe collegiale afstemming in het team. 
Wij hechten aan een open en initiatiefrijke houding. Inbedding in de organisatie en goede samenwerking met andere disciplines vinden we belangrijk. In de cliëntenzorg concentreert ons werk zich vooral op de klinische zorg. Hier bieden wij individueel contact, groepswerk, bezinnings- of meditatieve momenten en vieringen. Daarnaast zijn wij onder meer betrokken bij Moreel Beraad en bij de training van aandachtsfunctionarissen zingeving in ambulante teams.

Wat vragen we van jou?

 

Wij zoeken een energieke en communicatieve collega, bewogen met mensen met een psychiatrische aandoening en kundig in het bieden van begeleiding bij zingevingsvragen, levensthema’s en spiritualiteit. Daarbij hebben wij een geestelijk verzorger met islamitische achtergrond voor ogen die enerzijds territoriaal werkt, anderzijds categoriaal.

•    Je hebt een Master (academisch of HBO) van een opleiding voor Islamitisch geestelijk verzorger;
•    Je bent geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) of bent daartoe bereid;
•    Je hebt er plezier in om in teamverband te werken;
•    Je staat open en hebt waardering voor de religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit van cliënten, collega’s en andere medewerkers. Ook ben je bereid en in staat niet-islamitische cliënten te ondersteunen in hun zoeken naar zin en betekenis;
•    Je bent in staat je binnen alle lagen van de instelling te bewegen en medewerkers en teams begeleiding te bieden in het omgaan met ethische en zingevingsvragen;
•    Je kunt leiding geven, waar dat gegeven het takenpakket of de omstandigheden gewenst is;
•    je bent betrouwbaar, authentiek, hebt relativeringsvermogen en kunt verwoorden wat jou inspireert en voedt;
•    Je bent bereid om met regelmaat een ritueel aanbod te verzorgen: bijvoorbeeld gezamenlijk gebed of koranrecitatie.

Wij bieden

 

•    Een salaris conform CAO GGZ, FWG functiegroep 65, tussen de € 3.538,00 en € 5.553,00 bruto per maand op basis van 36 uur;
•    Een dienstverband voor bepaalde tijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023, met intentie tot een dienstverband voor onbepaalde tijd voor 8 uur in de week;
•    Werkdagen: vooralsnog denken wij in elk geval aan de woensdagochtend (i.v.m. teamoverleg) en evt. de vrijdagochtend- of vrijdagmiddag. 
•    Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA); hiermee kun je de (aanschaf)kosten fiscaal verruilen voor bijvoorbeeld, sportabonnement, reiskosten woon-werkverkeer, studie of opleiding, ICT-middelen zoals PC of tablet, fiets en vakbondscontributie; 
•    Een Abonnement op Cultuur Werkt!
•    Toegang tot onze online GGZ-Ecademy, waarin diverse cursussen tot jouw beschikking zijn;
•    Een prettige en collegiale werkomgeving waarin wij onze medewerkers stimuleren om zich te ontplooien en de samenwerking met collega's en collega-instellingen op te zoeken.

Maar we bieden nog meer!

Meer weten?

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Remco Graat, coördinator team geestelijke verzorging, tel. 026 48 33 131.
 

Procedure


De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd. Interne en externe sollicitaties worden tegelijkertijd in behandeling genomen, waarbij interne kandidaten voorrang hebben boven externe kandidaten. Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie niet op prijs.

N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.