Twee leden Raad van Toezicht | Pro Persona

Ben jij bedrijfskundig goed onderlegd en beschik je over stevige financiële kennis? Heb jij je sporen verdiend binnen grote en complexe organisaties? Beschik jij over ervaring met gecompliceerde veranderingsprocessen? Wij maken graag kennis met je!

Wolfheze

8 uur

Wolfheze

Wat ga je doen?

Pro Persona is er voor mensen met een psychische hulpvraag. Als lid van de Raad van Toezicht zie je erop toe dat de organisatie deze mensen toegankelijk, kwalitatief en doelmatig van dienst kan zijn. Met de Governancecode Zorg als belangrijke referentie ondersteun je de Raad van Bestuur in deze doelstelling als klankbord en adviseur. Verder toets je het beleid van Pro Persona en het functioneren van de Raad van Bestuur.

Voor beide beoogde kandidaten geldt dat zij toezicht kunnen houden op basis van een stevige financiële kennis, met een gevoel voor evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vanuit dit kader stel je jezelf op als alerte sparringpartner, die feedback vraagt en geeft. Je schroomt dan ook niet om op onafhankelijke -en indien nodig- kritische wijze tot de kern door te vragen. Je vervult je taak als toezichthouder verder met een expliciet bewustzijn van je verantwoordelijkheden. Beide beoogde kandidaten zullen zitting nemen in de Auditcommissie, een van hen zal bovendien worden voorgedragen als voorzitter van deze commissie.

Waar ga je werken?

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGz voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt daarnaast forensische zorg aan via Pompestichting. Deze entiteiten vallen onder aansturing van Stichting Pro Persona Holding. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGz en Pompestichting. Tezamen vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.

Wat bieden wij jou?

Als Lid Raad van Toezicht bij Pro Persona kies je voor een belangrijke nevenfunctie met een groot maatschappelijk belang. Voor je werkzaamheden ontvang je een vergoeding conform de Wet Normering Topinkomens.

Wat vragen wij van jou?

Als één van de twee beoogde Leden van Raad van Toezicht herken je jezelf in één van de twee volgende profielen:

Profiel Lid Raad van Toezicht 1 
Je hebt veel (up -to date-) kennis van bedrijfsvoering en vastgoed en hebt daarnaast ervaring met strategische vastgoedvraagstukken, zowel qua financiering als ontwikkeling. Je hebt deze ervaring bijvoorbeeld opgedaan binnen de commerciële sector, de corporatiesector of als eindverantwoordelijke van complexe nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen of binnen transformatieprojecten van GGZ-terreinen.

Profiel Lid Raad van Toezicht 2
Je kunt vertrouwen op jouw werkervaring binnen complexe organisaties. Verder koppel je jouw financiële expertise aan kennis en grondig begrip van zorgfinancieringen. Daarnaast beschik je ook over kennis en ervaring als het gaat om vraagstukken op het terrein van data, digitalisering en informatievoorziening.

Verder beschik je als toezichthouder in elk geval over de volgende generieke kennis en ervaring:

 • Universitair werk-/denkniveau;
 • Brede bestuurlijke kwaliteiten op het gebied van (maatschappelijk) ondernemen;
 • Ruime ervaring in het omgaan met professionals en de organisatorische vraagstukken rondom (het werken met) hoog opgeleide beroepsbeoefenaren (professionals);
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, financiering, doelmatigheid, toegankelijkheid en continuïteit aan een organisatie als Pro Persona stellen;

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Affiniteit met de doelstelling en functies van Pro Persona;
 • Integer, onafhankelijk en verantwoordelijk;
 • Moedig en standvastig;
 • Kritisch en (zelf)reflectief;
 • Evenwichtig en samenwerkingsgericht;
 • Doortastend, besluitvaardig en proactief;
 • Je hebt voldoende tijd voor een goede uitoefening van de functie.

Contact

Bij de werving en selectie laat Pro Persona zich bijstaan door het bureau ADJ. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan hier.

ADJ gelooft in de kracht van verschillende achtergronden en perspectieven. Daarom nodigen wij kandidaten die hieraan een bijdrage leveren van harte uit te reageren.

Procedure

Voor de procedure zijn vooralsnog de volgende data vastgelegd:

Sluiting reactietermijn vacature – maandag 3 juni 2024 
Interviews met kandidaten door ADJ – week 22 en 23 
Presentatie kandidaten bij Pro Persona – dinsdag 11 juni 2024
Selectiegesprekken bij Pro Persona – vrijdag 14 juni 2024

Solliciteren

Het sollicitatieproces

 • Stap 1

  Sollicitatie: je solliciteert via onze sollicitatiebutton en ontvangt direct een bevestiging op je scherm.

 • Stap 2

  Selectie: we bekijken je sollicitatie zorgvuldig en proberen je z.s.m. persoonlijk te contacten. Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum hoor je of we met elkaar in gesprek gaan. Voel je altijd vrij ons eerder te contacten!

 • Stap 3

  Op gesprek: wij ontmoeten elkaar graag om nader kennis te maken tijdens een sollicitatiegesprek. Hiervoor word je uitgenodigd via mail of telefonisch. Let op, de mail kan in je spambox terecht komen.

 • Stap 4

  Arbeidsvoorwaardengesprek: voordat we jou van harte welkom heten nemen wij samen de (mogelijke) arbeidsvoorwaarden door. Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Student hbo Verpleegkunde

'Elke maand gaat de opleiding me beter af.'

Stagiaire Masterpsycholoog

'Ik ben blij met mijn keuze voor psychologie.'

GZ-psycholoog

'De voldoening ligt in de openhartige contacten.'

Trajectbegeleider

'Samen met de cliënt zoek ik naar een passende daginvulling.'

Ambulant Verpleegkundige

'Als transcultureel team richten wij ons op vluchtelingen.'

Stagiaire Social Work

'Iedere dag is hier anders.'

Student hbo Verpleegkunde

'Tijdens deze opleiding werk je elk jaar op een andere afdeling binnen de organisatie.'

SPV

'Ouderen hebben een verleden en een verhaal en dat werkt inspirerend en dynamisch.'

VS

'Verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar.'

Klinisch Psycholoog

'Naast behandelen houd ik me ook bezig met beleid.'

Psychomotorisch therapeut

'Ik vind het mooi dat ik iemand kan ondersteunen in het herstel.´

Stagiaire Dagbesteding

'Tijdens mijn stage leer ik veel over het omgaan met verschillende cliënten'

Senior Psychotherapeut

'Ik zet mijn vak in voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.´

Huisarts

'Psychiatrie is afwisselend en uitdagend werk.'

Psychiater

'Ik bied outreachende zorg aan ernstig psychiatrische patiënten.'