Stageplaats | Master GZ-psycholoog | Expertisecentrum Depressie | Nijmegen

Kom stagelopen bij Pro Persona Expertisecentrum Depressie of een van de andere afdelingen in Nijmegen!

Nijmegen

28 uur

12 april 2024

Wat ga je doen?

De stagelocatie

Er zijn, onder voorbehoud, drie of vier stageplekken in Nijmegen:

 • Kliniek (alleen in de stageperiode februari-augustus);
 • Meerdaagse dagbehandeling;
 • Polikliniek unipolair;
 • Polikliniek bipolair;

Alle vier stageplekken bevinden zich aan de Nijmeegsebaan (gebouw de Valkenberg) in Nijmegen. Beschikbaarheid op maandag en dinsdag is vereist. De overige dagen worden in overleg met de stagebegeleider vastgesteld en zijn afhankelijk van de stageplek. Op alle stage plekken wordt naast behandeling ook diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek bedreven.

De klinische behandeling van binnen het Expertisecentrum Depressie bestaat uit een cognitief gedragsmatige aanpak, aangevuld met complexe biologische behandelingen. Empowerment van cliënten en rehabilitatie vormen centrale onderdelen van het behandelprogramma.

De meerdaagse dagbehandeling bestaat uit een 3-daags programma gedurende 12 weken waarbij intensief gewerkt wordt aan het verbeteren van depressieve klachten door onder andere Cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, farmacotherapie en psychomotore therapie.

De polikliniek richt zich op de ambulante behandeling voor mensen met een stemmingsstoornis (depressieve stoornissen of bipolaire stoornis). Het doel van de behandeling is het verminderen van de klachten en het verbeteren van de stemming en daardoor het verbeteren van de leefsituatie. Er wordt onder andere gewerkt met Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie, psychomotore therapie, farmacotherapie en sociaal psychiatrische behandeling.

Functie en taken binnen de stage

Als stagiair(e) maak je deel uit van een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit onder andere klinisch psychologen, psychiaters, GZ-psychologen, masterpsychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, activiteitentherapeut, creatieve en psychomotore therapeuten.

Je draait mee met het programma van het behandelteam, bestaande uit onderdelen als intakes, behandelingen, behandeloverleg en psychodiagnostisch onderzoek. Je voert (onder supervisie) onderdelen uit van intakegesprekken en behandeling uit. Ook neem je deel aan teamvergaderingen en behandelplanbesprekingen. Je ontvangt werkbegeleiding van een GZ-psycholoog of een klinisch psycholoog. We hechten er veel waarde aan om stagiaires (met voldoende supervisie) snel zelfstandig delen van de behandeling of intakes uit te laten voren om zo veel praktische ervaring op te kunnen doen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om mee te kijken. Binnen het Expertisecentrum Depressie worden ook second-opinions uitgevoerd, waar stagiaires ongeveer twee keer per maand actief aan mee werken.

Daarnaast draag je gemiddeld 4 uur per week bij aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Binnen het wetenschappelijk onderzoek volg je een interne cursus “Scientist Practitioner in Pro Persona” gericht op het doen van onderzoek in de klinische praktijk. De mogelijkheid is aanwezig om diagnostisch onderzoek uit te voeren in het kader van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Voor studenten van de Master Gezondheidszorgpsychologie (GZP) van de Radboud Universiteit bestaan mogelijkheden om de stage te combineren met een scriptie.

Waar ga je werken?

De organisatie
Pro Persona (Stichting Pro Persona GGZ) is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden Generalistische Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ aan binnen het Pro Persona Connect concept. Ook bieden wij specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis.

De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.

Een breed aanbod van behandelingen, variërend van preventie interventies, eHealth modules tot intensieve behandelsessies, zorgt ervoor dat Pro Persona optimaal tegemoet komt aan de vraag en behoefte van cliënten. Onze behandelingen helpen cliënten beter te worden of zich beter te voelen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren.

Pro Persona is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Toegepast (wetenschappelijk) onderzoek speelt een belangrijke rol om behandelingen te evalueren en te verbeteren.

Zorgprogramma Depressieve en Bipolaire stoornissen:
De Zorgprogramma’s (ZP) depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen bestaan uit vier ambulante teams in de locatie Arnhem, Nijmegen, Ede en Tiel waar specialistische ambulante GGZ-zorg volgens de behandelrichtlijn wordt aangeboden. Ook is een intensivering van behandeling mogelijk, bestaande uit meerdaagse dagbehandeling en opnamekliniek.

Veel van onze cliënten ervaren klachten ondanks eerdere behandeling in de basis GGZ en/of hebben last van co morbide stoornissen, zoals angststoornissen, autisme en/ of persoonlijkheidsstoornissen. Ons zorgprogramma richt zich op volwassenen (18-65 jaar).

Wat bieden wij jou?

 • Aanstelling is voor bepaalde tijd (7 maanden)*;
 • Periode stage: van 1 augustus tot 1 maart;
 • Het dienstverband is 28 uur gemid­deld per week (minimaal 18 uur klinische taken + minimaal 4 uur onderzoek);
 • Stagevergoeding volgens de CAO GGZ;
 • Je krijgt wekelijks praktijkstagebegeleiding.

*Conform de eisen van de Radboud Universiteit zal de stage na 5 maanden worden beoordeeld. Echter, de duur van de stage is 7 maanden. Studenten van andere universiteiten zijn ook welkom.

Wat vragen wij van jou?

 • Dat je in het bezit bent van een bachelor examen psycholo­gie of Geestelijke Gezondheidskunde en affiniteit hebt met cognitief gedragstherapeutische behandeling van stemmingsstoornissen en wetenschappelijk onderzoek;
 • Dat jij je leerbaar en proactief opstelt. Je maakt bestaande werkprocessen je gemakkelijk eigen. Je committeert je aan individuele afspraken. Je bent consciëntieus, nauwkeurig, leergierig en je werkt transparant;
 • Dat je in elk geval beschikbaar bent op maandagen en dinsdagen;
 • Voor een stage bij een team bipolaire stoornissen is aanwezigheid op de donderdagen ook vereist.

Contact

Voor verdere informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met:
dhr. Bob Baxendell | MSc., Masterpsycholoog en Junior Onderzoeker |b.baxendell@propersona.nl

Procedure

De vacature wordt tegelijk intern en extern gepubliceerd.

Alleen sollicitaties via de ‘solliciteren’ button worden in behandeling genomen.

N.B. je krijgt altijd een reactie op je sollicitatie! Controleer regelmatig je spambox. Het kan helaas voorkomen dat onze mail daarin terecht komt.

Solliciteren

Het sollicitatieproces

 • Stap 1

  Sollicitatie: je solliciteert via onze sollicitatiebutton en ontvangt direct een bevestiging in je mailbox. Let op: deze kan in je spambox terecht komen.

 • Stap 2

  Selectie: We bekijken je sollicitatie zorgvuldig en proberen je z.s.m. persoonlijk te contacten. Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum hoor je of we met elkaar in gesprek gaan. Voel je altijd vrij ons eerder te contacten!

 • Stap 3

  Op gesprek: Wij ontmoeten elkaar graag om nader kennis te maken tijdens een sollicitatiegesprek, hiervoor word je veelal telefonisch uitgenodigd. Klikt het van beide kanten? Yes!

 • Stap 4

  Arbeidsvoorwaardengesprek: Voordat we jou van harte welkom heten nemen wij samen de (mogelijke) arbeidsvoorwaarden door. Bij indiensttreding vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), hiervoor ontvang je van ons een aanvraaglink.

Student hbo Verpleegkunde

"Tijdens deze opleiding werk je elk jaar op een andere afdeling binnen de organisatie.''

SPV

'Ouderen hebben een verleden en een verhaal en dat werkt inspirerend en dynamisch.'

VS

'Verpleegkundig specialist in de rol van regiebehandelaar.'

Klinisch Psycholoog

'Naast behandelen houd ik me ook bezig met beleid.'

Psychomotorisch therapeut

´Ik vind het mooi dat ik iemand kan ondersteunen in het herstel.´

Stagiaire Dagbesteding

'Tijdens mijn stage leer ik veel over het omgaan met verschillende cliënten'

Senior Psychotherapeut

´Ik zet mijn vak in voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.´

Huisarts

'Psychiatrie is afwisselend en uitdagend werk.'