Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.

FunctieOpleidingsniveau
Standplaats


Aantal uur

Alle vacatures

44 resultaten

Verpleegkundige Volwassenen Gesloten Ede 2018/016 (32 uur per week)

Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verpleging/begeleiding van de cliënten op de gesloten kliniek. Dit doe je in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team, waarbij we toewerken naar stabilisatie van de cliënten. De gesloten kliniek is momenteel volop in ontwikkeling waarbij we toewerken naar de uitbreiding van de gesloten bedden naar een totaa...


Solliciteer nu!

Senior verpleegkundige Volwassene Gesloten Ede 2018/014 (32 uur per week)

In  samenspraak met de zorgmanager, programmaleider en het team werken we aan de gewenste ontwikkelingen in de acute psychiatrie. Binnen dit proces van ontwikkelen en veranderen ben je als seniorverpleegkundige een kartrekker en heb je een brugfunctie tussen het team en de leidinggevenden. Daarnaast ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verpleging van de...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige MCZ Triade 5 en 6 Wolfheze 2018/005 (28 -36 uur per week)

Je voert verpleegkundige- en ADL-handelingen uit en levert een bijdrage aan behandeling en begeleiding van de cliënten op de afdeling. Daarnaast ben je als persoonlijk begeleider van een aantal cliënten hun steun en toeverlaat. De herstelgerichte SRH-methodiek is, naast onze gastvrijheid, leidraad in ons werk en geeft een professioneel kader aan ‘oog voor de clië...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Tiel Volwassenen opnamekliniek 2017/662 (32 uur per week)

Alle voorkomende taken behorend bij een opname afdeling. Zoals: observeren signaleren en interveniëren; begeleiden van opnames; medicatie delen en toedienen; rapportage in EPD; samenwerking met andere disciplines; evaluaties. Je gaat werken volgens rooster in alle voorkomende diensten....


Solliciteer nu!

Verpleegkundige MCZ Wolfheze Winkler 2017/722 (in totaal 96 uur per week)

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse 24-uurs zorg, begeleiding en behandeling van onze patiënten. Door het NAH is somatische zorg vaak ook onderdeel van je werk. Je ben aanwezig bij multidisciplinaire besprekingen over en met de patiënten en draagt (mede) verantwoordelijkheid voor de uitvoering, voortgang en bijstelling van de behandeldoelen....


Solliciteer nu!

GZ-/Klinisch psycholoog en programmaleider Nijmegen persoonlijkheidsstoornissen 2017/690

Je gaat aan het werk als allround therapeut en regiebehandelaar. Je verzorgt zowel individuele als groepsbehandelingen, met name schemagericht. Je neemt deel aan het multidisciplinaire overleg. Als programmaleider werk je mee aan het borgen van (nieuwe) behandelmethodieken, methodisch werken en de kwaliteit van de behandeling. Ook bouw je mee aan onze zorginhoudelijke visie: hoe en op we...


Solliciteer nu!

Arts Langenberg 4 en 5 Behandelteam Nijmegen 2017/694 (24 uur per week)

Je werkt in multidisciplinair verband waarin ieder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid heeft. Als behandelaar zorg je voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van de behandelplannen. De medisch specialist draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar.  •Je hebt een actieve bijdrage in het team, waarbij aandacht voor kwaliteit van zorg en voor ...


Solliciteer nu!

Senior secretaresse Directie en Staf RVE Nijmegen 2017/683 (20 uur per week)

Complex agendabeheer; Plannen, voorbereiden, notuleren en verslaglegging van (complexe) vergaderingen; Verrichten van allerhande ad-hoc werkzaamheden ter ondersteuning van de zorgmanagers; Verder alle voorkomende secretariële werkzaamheden. ...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige, Tiel, ouderenkliniek, 2017/712 (32 uur per week)

- Je bent vanaf opname als persoonlijk begeleider betrokken bij de verpleegkundige zorg van de patiënt gedurende de opname; - Doet binnen 24 uur de anamnese; - Noteert observatie punten, maakt binnen 48 uur een verpleegplan en bespreekt dit met de patiënt; - Geeft uitleg over het ziektebeeld, behandeling, medicijngebruik en bijwerkingen; - Geeft uitleg over therapieën , on...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige of begeleider Nijmegen Langeberg 4 en 5 2017/724 (32 uur per week)

Je bent verantwoordelijk voor de 24-uurs zorgverlening aan de cliënten; binnen het multidisciplinaire team verstrek je vanuit je eigen deskundigheid relevante (cliënten) informatie aan collega’s; je coacht cliënten en stimuleert hen in het zoeken van mogelijkheden. Maximale autonomie van de cliënt staat hierbij centraal; als persoonlijk begeleider krijg je ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede Team Stemming 2017/721 (24 uur per week)

Als psychiater ben je regiebehandelaar en verzorg je intakes en psychiatrisch onderzoek bij onze cliënten Stemming of Persoonlijkheidsstoornissen. Uiteraard ben je ook verantwoordelijk voor de farmacotherapie. Daarnaast stuur je medebehandelaren aan en zorg je ervoor dat de administratie op orde is. Je werkt intensief samen met je teamgenoten, verwijzers en ketenpartners. Je partici...


Solliciteer nu!

Verpleegkundige Nijmegen Opname 2 2017/725 (16-36 uur per week)

Realiseren van verpleegkundige, zorgverlenings- en begeleidingsdoelstellingen voor cliënten/patiënten; realiseren van afdelingsdoelstellingen door het bewaken van processen en/of het coachen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers. Tevens geef je (onder supervisie) cognitieve gedragstherapie op individuele basis en in groepsverband. Ervaring en regsitratie als cognitief gedr...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog Ontwikkelstoornissen Tiel 2017/660 (20 uur per week)

In het team Ontwikkelingsstoornissen ben je als GZ-psycholoog regiebehandelaar en word je op het hele spectrum van behandelinhoudelijke werkzaamheden ingezet. Je verricht intakes in overleg met een medisch specialist. Ook voer je psychodiagnostisch onderzoek uit en behandel je volgens richtlijnen.   Omdat het nog een jong team is, heb je alle ruimte om mee te ontwikkelen en om je ke...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Ede 2017/706 (24 uur per week)

Samen met de psychiater heb je de regie over de diagnostische fase. Samen met je collega regiebehandelaren (GZ-psychologen) heb je de regie over de behandelingen, die multidisciplinair worden uitgevoerd. Naast de reguliere behandelsessies voer je intakes, behandelplangesprekken, evaluatiemomenten (face-to-face) uit en ben je aanwezig bij het MDO. Als supervisor en werkbegeleider draag je...


Solliciteer nu!

Arts, Tiel, 2017/672 (24 uur per week)

je bent werkzaam binnen twee multidisciplinair teams bestaande uit de volgende disciplines: psychiater, AIOS, GZ psychologen/psychotherapeut, verpleegkundig specialist, masterpsycholoog, SPV, CGW’er en syteemtherapeut; je verricht psychiatrisch onderzoek onder supervisie van de psychiater; je behandelt clienten middels pharmaco onder supervisie van de psychiater (supervisi...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog, ouderen behandeling Arnhem 2017/687 (28 uur per week)

Behalve als (co)behandelaar vul je via modulesgroepsbehandeling een deel van het dagprogramma van de ADBO, waarbij het zogenaamde "zelfmanagement" een thema is dat als een rode draad en basis wordt gehanteerd. Je werkt voor 18 tot 20 uur voor de cliënten van de ADBO, waarbij je tevens samen met de verpleegkundige mede structuur geeft aan de dag en de gang van zaken&nb...


Solliciteer nu!

Psychiater Team Angststoornissen Nijmegen 2017/636 (20 uur per week)

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband (team bipolaire stoornissen), begeleid je opleidelingen. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambassadeur toont, i...


Solliciteer nu!

Psychiater Tiel IHT Crisisdienst

Uiteraard werk je als regiebehandelaar voor cliënten in de brede zin van het woord. Daarnaast ben je programmaleider. Als zodanig ben je de visionaire aanjager gericht op efficiënte crisisinterventies en om klinische opnamen te voorkomen dan wel te verkorten. Dat doe je niet alleen, maar samen met de regio-overstijgende programmaraad die geleid wordt door een hoofd zorgprogramm...


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Behandelteam Ede 2017/638 (36 uur per week)

Als psychiater werk je binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie Het is afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking  tussen ambulant en kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk. Daarnaast stuur je medebehandelaars aan en zorg je ervoor dat de administratie op...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Ede Kinderen en Jeugd 2017/604 (32 uur per week)

De functie bestaat uit twee onderdelen: Extern gericht: je biedt consultaties aan wijkteams/CJG’s; je onderhoudt externe contacten en bent sterk gericht op samenwerking; Intern gericht: Als Regiebehandelaar heb je taken zoals: het doen van intakes voor de doelgroep en hun ouders c.q. hun systemen; uitvoeren van behandelingen conform het behandelplan, zowel individueel a...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede Kinderen en Jeugd 2017/605 (24 uur per week)

Het team jeugd is een resultaat verantwoordelijk team in ontwikkeling. Als psychiater en regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de indicatiestelling, intake, onderzoek en (medicamenteuze)behandeling. Je denkt actief mee met de programmaleider vanuit je specialisme om zo een bijdrage te leveren aan het vormgeven van het zorgprogramma Jeugd. Je draagt bij aan het ve...


Solliciteer nu!

Verpleegkundig specialist Team Stemming (Bipolair en Depressie) Nijmegen 2017/592 (24 uur per week)

Naast behandeling van cliënten, individueel of in groepsverband, begeleid je in voorkomende gevallen opleidelingen en stagiaires. Het voeren van intakegesprekken, doen van onderzoek en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen,  behoort ook tot je takenpakket. Daarnaast vragen we van een professional  op een TOP GGz afdeling dat hij/zij zich een ware ambass...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Nijmegen team Angststoornissen 2017/550 (36 uur per week)

Als klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de diagnose en behandeling van onze cliënten, zowel in de richting van de cliënt als in de richting van je collega’s in het multidisciplinaire team. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opleidingsklimaat in het team, onder andere in de vorm van werkbegeleiding en supervisie aan opleidelingen. W...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Ede Stemming en Persoonlijkheidsstoornissen 2017/515 (36 uur per week)

Als klinisch psycholoog ben je regiebehandelaar en koersbepalend in de intake, diagnose en behandeling van onze cliënten. Je voert zowel individuele als groepsbehandelingen uit. In het team Stemming willen we gaan werken met schematherapie, en zien daarbij een leidende rol voor jou weggelegd. Ga je werken voor het team Persoonlijkheidsstoornissen, dan kan je gevarieerde vormen van p...


Solliciteer nu!

Psychiater, Ede CVP Persoonlijkheidsstoornissen, 2017/516 (28 uur per week)

Naast het doen van intakes en  de medicamenteuze begeleiding van clienten zijn er mogelijkheden om psychotherapeutische taken op te pakken, in groepen of individueel. Er kan hier gedacht worden aan schematherapie of DGT. Het verrichten van diensten ten behoeve van de crisisdienst hoort eveneens tot het takenpakket....


Solliciteer nu!

sociotherapeut, CVP lunteren, 2017/494 (16 uur per week)

Je werkt binnen het behandel- en leefmilieu van beide clusters. In het Schema-cluster wordt de methodische stroming van de Schematherapie van Farrell & Shaw gehanteerd.  In het psychodynamische cluster wordt gewerkt volgens de inzichten van mentalization based-informed treatment. Als senior verpleegkundige/sociotherapeut werk je nauw samen met je collega’s en het multidisc...


Solliciteer nu!

Psychiater, Indigo Ede, 2017/468 (4 uur per week)

De psychiater staat volledig achter de ideeën en werkwijze van de basis GGZ. Binnen het zorgaanbod van de basis GGZ  heeft de psychiater uiteenlopende taken. De psychiater verricht consulten en zo nodig psychiatrisch onderzoek. Zo nodig stelt hij/zij cliënten in op medicatie en binnen productgroep Veerkracht is er sprake van controle op de specialistische medicatie. Het bi...


Solliciteer nu!

Artsen voor Pro Persona Rivierenland 2017/TIEL (totaal 90 uur per week)

Uitvoeren van intakes, psychiatrisch onderzoek en indicatiestelling; opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen; deelname aan en inbreng in MDO; overige taken, waaronder deelname aan en inbreng in intervisie, deskundigheidsbevordering van het team en dergelijk; het verrichten van diensten buiten kantoortijden (achterwachtfunctie voor de 7 x 24 uurs dienst). ...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog FACT VIP Veluwe Vallei/ Veenendaal 2017/375 (24 uur per week)

Je bent regiebehandelaar van een aantal cliënten. In die rol doe je de intake, ben je verantwoordelijk voor  het behandelplan en coördineer je de zorg. Je verricht de behandelingen , waaronder CGT, diagnostiek bij intake  en vervolgdiagnostiek ( o.a. onderzoeken naar autisme en ADHD). In alle FACT/VIP teams  wordt gewerkt met een sh...


Solliciteer nu!

Zorgmanager Diverse locaties

Je gaat leidinggeven aan een of meer multidisciplinaire teams. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van afspraken over onder andere kwaliteit van zorg, innovatie, relatiebeheer, ondernemerschap, teamontwikkeling en bedrijfsvoering.   We stellen een afwisselende functie in een plezierige werkomgeving in het vooruitzicht. Als zorgmanager ontvang je leiding van een direct...


Solliciteer nu!

Gecombineerde functie Psychiater FPA Kompas (24 uur per week) en Programmaleider zorgprogramma forensische zorg 2017/055 (8 uur per week) (32 uur per week)

Gecombineerde functie Psychiater FPA Kompas (24 uur per week) en Programmaleider zorgprogramma forensische zorg (8 uur per week). Als programmaleider ben je verantwoordelijk voor het functioneel aansturen en bewaken van de uitvoering van het zorgprogramma binnen FPA Kompas, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk zorgmanager. Je werkt onder inhoudelijke aansturing vanuit het Pro Pe...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog Diagnostiek Tiel 2017/338 (10 uur per week)

Je levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en innoveren van de multicomplexe  (neuro-) psychodiagnostiek Je geeft leiding aan andere diagnostici en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit  van de psychodiagnostiek  Je geeft supervisie en/of werkbegeleiding aan GZ-psychologen in opleiding Je neemt deel aan het Pro Persona brede Forum psychodiagnostiek, deel...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede Acute psychiatrie 2017/272 (36 uur per week)

Je werkt als regiebehandelaar van cliënten die in behandeling zijn bij de Crisisdienst en het IHT-team (Intensive Home Treatment); je werkt als regie- en medebehandelaar van cliënten in de open opname-units van de Kliniek; je verleent consulten op de opname-afdeling en de Spoedeisende Hulp van het naastgelegen ziekenhuis; je geeft supervisie aan psychiaters in opleiding; ...


Solliciteer nu!

Psychiater Ede Doven & Slechthorenden 2017/115 (24 uur per week)

Je gaat op de afdeling als Psychiater werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychiatrisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de cli...


Solliciteer nu!

Psychiater Arnhem Ontwikkelingsstoornissen 2017/206 (24-28 uur per week)

Je bent in het team ontwikkelingsstoornissen één van de regiebehandelaren. In het team verzorg je samen met een collega psychiater de psychiatrische onderzoeken en behandelingen en neem je deel aan de multi-disciplinaire overleggen, intervisie van het team en de werkoverleggen van het team.   Je verricht diensten buiten kantoortijden (achterwacht voor de 7x24...


Solliciteer nu!

Psychiater Nijmegen Kinderen en Jeugd 2017/152 (24 uur per week)

Als regiebehandelaar neem je verantwoordelijkheid voor de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van behandelplannen, die multidisciplinair worden uitgevoerd; je behandelt, onder andere, farmacotherapeutisch conform behandelplan en richtlijn; je geeft advies en consult aan medewerkers van het multidisciplinaire team betreffende diagnostiek, indicatiesteling en behande...


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Arnhem 2017/082 (16 uur per week)

Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg van cliënten die zijn opgenomen op de kliniek en binnen het IHT team behandeld worden. Je verricht diagnostiek en behandeling. Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het IHT-ADBO team en de aansluiting hiervan binnen de ouderenketen. Je superviseert een AIOS psychiatrie, AIOS klinische geriatrie of  ANIOS. De fun...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Ede D&S Ambulant 2016/737 (24 uur per week)

Je gaat op de afdeling als GZ-Psycholoog werken in een Multidisciplinair team. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen. Dit betekent dat je regiebehandelaar bent voor jouw cliënten. Je doet intakes, psychologisch onderzoek, behandelingen, voert overleg en stemt af met collega’s en belanghebbenden bij de ...


Solliciteer nu!

Klinisch psycholoog, Arnhem, Ouderen, 2016/701 (24 uur per week)

Als klinisch psycholoog werk je nauw samen met diverse andere disciplines binnen het team; je biedt passende behandeling van oudere psychiatrisch patiënten, binnen de kaders van zorgprogramma en multidisciplinaire richtlijnen; je voert complexe behandelingen uit en voert regie over behandelingen die samen met andere disciplines worden uitgevoerd; je bent verantwoordelijk voor speci...


Solliciteer nu!

Gz psycholoog, Tiel, FACT Psychose, 2017/022 (24 uur per week)

- Je hebt affiniteit met de doelgroep psychotische stoornissen, schizofrenie en EPA;  - je verricht indien nodig intakes, indicatiestellingen;  - je stelt indien nodig BHP op en bent verantwoordelijk voor de uitvoer hiervan;  - je verricht (CGT)behandelingen, in de groep en individueel;  - je zorgt voor rapportage van de behandelingen volgens ...


Solliciteer nu!

Psychiater, Arnhem, stemmingsstoornissen, 2016/680 (28 uur per week)

Als medisch specialist ben je mede (regie) behandelaar van clienten in een multi disciplinair team. Je voert een deel van de behandeling uit conform behandelplan en neemt deel aan het multi disciplinair overleg....


Solliciteer nu!

Psychotherapeut Ede Doven & Slechthorenden 2016/601 (24 uur per week)

Je gaat op de afdeling als Psychotherapeut werken in een Multidisciplinair team. Je werkt samen met SPV'n , psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, communicatiedeskundigen, logopedisten, medewerkers dagbesteding, PMT, vaktherapeuten en verpleegkundigen. Je krijgt ondersteuning door een tolk gebarentaal waar nodig. Je voert alle activiteiten uit die bij je vak horen als intakes...


Solliciteer nu!

GZ-psycholoog Tiel IHT Crisisdienst 2016/429 (16 uur per week)

Als GZ-Psycholoog in een IHT team kun je rekenen op gevarieerde werkzaamheden. Je wordt ingezet bij complexe vraagstukken. Collega's kunnen bij jou terecht voor vragen rondom diagnostiek, benaderingswijzen, kortdurende aanvullende behandeling enz. Daarnaast wordt je ingezet bij het zorgadviesgesprek (ZAG) en in de nog verder op te zetten acute dagbehandeling....


Solliciteer nu!

Psychiater Ouderen Arnhem 2017/529 (24-32 uur per week)

Als een van de vier psychiaters van het ambulante team Ouderen zorg je voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychische stoornissen. Afwisselend werk. Niet alleen vanwege de gevarieerde psychiatrische problematiek waarmee je te maken krijgt, maar ook vanwege de samenwerking met de kliniek, het begeleiden van opleidelingen en het deels outreachende werk: bij cliënten op hui...


Solliciteer nu!