TwitterFacebookLinkedIn

Verpleegkundige stages

Als je een voltijdopleiding doet op een van de hierna genoemde scholen kun je stage lopen bij Pro Persona. De verpleegkundige stages worden via de Praktijkbureaus/BPV-bureaus van de scholen geregeld met het Stagecoördinatiepunt van Pro Persona. Ook de contacten rondom de beschikbare stageplekken lopen via de scholen:

  • Voor de HBO-V met Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Utrecht
  • Voor de MBO-V met ROC Nijmegen, ROC Rijn IJssel in Arnhem, Duloncollege in Ede en ROC Rivor in Tiel
Wat bieden we?

Tijdens de stages kun je ervaring opdoen in drie zorggebieden: kortdurende zorg, langdurende zorg en ouderenpsychiatrie. Een extra mogelijkheid, eventueel in plaats van één van de andere zorggebieden, is gespecialiseerde psychiatrie, zoals forensische psychiatrie, niet-aangeboren hersenafwijkingen, dubbeldiagnose. Ook een ambulante stage kan tot de mogelijkheden behoren.

Tijdens de stages betaalt Pro Persona een stagevergoeding.