TwitterFacebookLinkedIn

Refereeravonden

Doelgroep van de refereeravonden bestaat uit behandelaren al dan niet in opleiding, verpleegkundigen en geïnteresseerden. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.Voorafgaand aan elke refereeravond vindt u meer informatie op onze sociale media en deze website.

Datum

Referent

Thema

10-09-2019

Prof. Dr. Hans Kroon

Prof. Dr. Bea Tiemens

Ambulantisering

08-10-2019

geen refereeravond


05-11-2019

GIOS Suzanne Henst

GIOS Anke van de Laar

AIOS Paul Konings

AIOS Bas Buiting

AIOS Coen Bandell  

Eindreferaten in kader opleiding

28-11-2019

Lisette Schoonhoven   

Veiligheid in tijden van krapte

Doelgroep: Verpleegkundigen en andere zorgverleners

10-12-2019

Machteld Huber

Positieve gezondheid

14-01-2019

Agnes Schrier en Lieske Sonneveld,

Transdiagnostisch centrum Altrecht

Transdiagnostisch onderwerp

11-02-2020

Metten Somers, UMC Utrecht


Gebruik van psychedelica in de behandeling

10-03-2020

Eric Bulten, Pompestichting   

Forensische psychiatrie

14-04-2020

Jeannette Rutgers, Taco Bos, Wilma Hebbing,

Frances Drijvers

Richtlijn levensbeëindiging

25-05-2020

AIOS Mariska van der Veldt, AIOS Arno van Spanje, AIOS Brenda Baar, AIOS Marieke Boele, AIOS Nicole van der Horst

Eindreferaten in het kader van de opleiding

16-06-2020 17:00u-20:00u

Diverse referenten  

High lights 2019-2020

Thema: kwaliteitsstatuut