TwitterFacebookLinkedIn

Opleiding tot psychotherapeut

Pro Persona Groep (Pro PersonaConnectKairosPompestichting) beschikt over praktijkopleidingsplaatsen voor de beroepsopleiding tot psychotherapeut, variant Volwassenen en Ouderen, een verkorte opleiding voor kandidaten die reeds in het bezit zijn van de registratie GZ-psycholoog.  De praktijkopleiding wordt gevolgd binnen verschillende behandelteams. Op die manier wordt kennis gemaakt met meerdere werkvelden binnen de GGZ. Als er vacatures zijn voor opleidingsplaatsen dan wordt dit bekend gemaakt via de website van het SPON.

Algemeen

De verkorte opleiding tot psychotherapeut neemt drie jaar in beslag. Drie tot vier dagen per week worden besteed aan werken en leren in de praktijk. Het cursorisch onderwijs vindt eens per veertien dagen plaats. Pro Persona Groep zorgt voor supervisie en begeleiding door ervaren professionals. Naast het verplichte onderwijs is er de mogelijkheid om bij interne scholingsbijeenkomsten aan te sluiten. Deze worden in samenwerking met de opleidingen tot psychiater en verpleegkundig specialist verzorgd.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft recht op registratie als psychotherapeut conform de Wet BIG.

Vereisten

De postacademische opleiding tot psychotherapeut (verkorte variant) is alleen toegankelijk voor diegenen die de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog hebben afgerond. Zie voor meer informatie over het cursorisch onderwijs de website van het SPON.

Interesse?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met:

Jackie Lucardie (026) 48 33 122, secretariaat P-opleidingen, of met dr. Agnes Scholing, opleider klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten.

Postadres
Pro Persona Groep
Opleidingsgebouw De Bogen
Postbus 27
6870 AA Renkum

Bezoekadres
Wolfheze 2
6874 BE Wolfheze

Mailen kan ook!