TwitterFacebookLinkedIn

Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum is er voor alle medewerkers van Pro Persona. Onze loopbaanadviseurs, Ellen Bol-Nas en Angelique Slief ondersteunen je bij het zoeken naar antwoorden op het gebied van loopbaan en mobiliteit.

Regisseur van je eigen loopbaan

Je werk leuk vinden is een belangrijke voorwaarde om het geïnspireerd en goed te kunnen doen. De vraag van de maatschappij aan de organisatie verandert steeds en dit effectueert ook in een veranderende vraag aan medewerkers. Om in deze dynamiek zelf regisseur te blijven van jouw loopbaan is het belangrijk regelmatig stil te staan bij de vraag: past mijn werk nu en in de nabije toekomst nog bij mij?

Als jij je functie niet meer kunt uitoefenen

Daarnaast ondersteunt het Mobiliteitscentrum medewerkers die door reorganisatie of ziekte hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Op voordracht van leidinggevenden worden deze medewerkers begeleid bij het zoeken van een nieuwe passende werkplek.