Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Terugblik Week van Zorg en Welzijn

Opleiding tot klinisch geriater 

De zorg voor ouderen wordt binnen Pro Persona vormgegeven vanuit twee samenwerkende zorgprogramma’s: ‘Ouderenpsychiatrie’ en ‘Geriatrie GGz’. Er zijn tal van modules zoals: een ambulante tak met poliklinieken: Geriatrie GGz en Mentalis: diagnostiek en behandeling voor ouderen met depressie, angst en onverklaarde lichamelijke klachten. Daarnaast wordt er veel bij ouderen thuis gewerkt met behandeling, begeleiding, intensieve thuiszorgprogramma’s, dienstverlening en consultatie voor thuiszorg, verzorging- en verpleeghuizen. Er is een uitgebreid aanbod aan groeps- en deeltijdbehandeling. Er is een kliniek met 68 bedden: centrum voor ouderenpsychiatrie Maria Mackenzie, met onder andere twee opname-afdelingen: een voor ouderenpsychiatrie en een voor geriatrie ggz.
Aanvullende diagnostische mogelijkheden en consultatie interne geneeskunde en neurologie zijn geregeld met zowel het algemene als het academische ziekenhuis in de stad. Speerpunt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is de combinatie van psychiatrische en somatische problematiek: onverklaarde lichamelijke klachten, vallen en mobiliteit en daarnaast ondervoeding.

Binnen Pro Persona zijn twee opleidingsplaatsen, waarbij in het opleidingsjaar zowel de ouderenpsychiatrie als de klinische geriatrie binnen de GGz een gelijkwaardige plek hebben. Dat laatste is mogelijk doordat er drie klinisch geriaters aan ons centrum verbonden zijn:

  • Carolien Benraad, opleider
  • Mieke Karlietis
  • Luc Disselhorst

Naast werken op de klinische afdelingen is er tijd ingeruimd om zowel poliklinisch, outreachend als in de consultatieprojecten ervaring op te doen.

Opleidersgroep

Naast de huidige drie klinisch geriaters zijn er vijf psychiaters en vijf psychologen, die samen de opleidingsgroep vormen. Niet uit te vlakken zijn de bijdragen van de overige disciplines van de multidisciplinaire teams, en van de consulenten neurologie en interne geneeskunde (uit het Radboudziekenhuis) alsmede die van de klinisch farmacoloog (van het ZALV). In het algemeen wordt de sfeer binnen het circuit ouderen als positief en stimulerend ervaren. Het gebouw van het Maria Mackenzie centrum (deeltijd en klinische tak) draagt hiertoe bij: licht en open van karakter.

Opleiding

De opleiding richt zich primair op het opdoen van kennis en vaardigheden op het gebied van de ouderenpsychiatrie en de klinische geriatrie ggz. Vanuit de kerncompetenties voor de klinisch geriater wordt de opleiding vormgegeven in een individueel opleidingsplan. Dit wordt voor de komst van de arts-assistent door hem/haarzelf opgesteld en eens per drie maanden geëvalueerd en bijgesteld.
De supervisie van de leden van de opleidersgroep is laagdrempelig en stimulerend, gericht op zelfstandig leren werken waar dat kan. Qua wetenschappelijk onderzoek wordt aan iedere AIOS participatie aan het lopende onderzoek aangeboden.
Er wordt een ochtend per week deelgenomen aan het onderwijs psychiatrie. Er zijn tweewekelijks onderwijsactiviteiten binnen het circuit ouderen en er wordt meegedaan aan het onderwijs van de afdeling geriatrie van het Radboud Ziekenhuis.

Couleur locale

De heuvels, het wandelen en fietsen is conform het ‘Radboudse’, want aan de stad Nijmegen gebonden. Werken in Pro Persona betekent pragmatisme, moeilijke patiënten, waarvoor je met kunst en vliegwerk waar mogelijk ‘evidence based’ diagnostiek en therapie inzet, zaken voor probeert te regelen, telkens met ethische en juridische vragen op de achtergrond. Veel aandacht wordt gericht op de psychosociale diagnostiek, behandeling en begeleiding van de patiënt en zijn systeem.

Meer informatie

Carolien Benraad, klinisch geriater

hoofd Zorgprogramma Ouderen en opleider klinische geriatrie
Pro Persona
Postbus 7049
6503 GM Nijmegen
(024) 328 34 44

 Nog meer informatie over de opleiding.

HIER DOE IK HET VOOR

Systeemtherapeut/seksuoloog Jet Deen